Mapování dřevin

25.10.2012 20:28

V rámci hodiny přírodopisu žáci 8. třídy provedli na Křížové hoře mapování dřevin podle předem rozdělených úseků. Práce probíhala ve dvojicích a úkolem bylo nejen zanést vyskytující se dřeviny do mapy, ale změřit jejich výšku či tloušťku.